ÚPRAVA STLAČENÉHO VZDUCHU

Stlačený vzduch, který není jakýmkoliv způsobem upraven, obsahuje příměsi - vodu, olej, mechanické nečistoty atp. Filtrací lze jednoduše odstranit olejové příměsi a mechanické nečistoty. Vlhkost, kromě toho, že se vysráží ve formě kondenzátu, zůstává ve stlačeném vzduchu ještě ve formě par. Vezměme si příklad: při výkonu kompresoru 850 m3/h, okolní teplotě 24 0C a relativní vlhkosti 75% se do rozvodu stlačeného vzduchu dostane 340 l vody každých 24 hodin. Pokud se stlačený vzduch nesuší voda proniká do technologií, způsobuje zbytečné odstávky, vícenáklady na údržbu, ztráty způsobené nekvalitou výrobků apod.

V této části naší internetové nabídky naleznete výrobky dodávané firmami ATMOS a ORLÍK.

 

ATMOS

 
PUMA - jednoduché úpravné jednotky a jejich kombinace pro použití v řemeslných dílnách a menších provozech
- vysoký průtok vzduchu při nízkém poklesu tlaku snižuje náklady na výrobu stlačeného vzduchu
- max. vstupní tlak 15 bar
- max. průtok 4 m3/ min
- teplota okolí +5 oC až +60 oC

Katalogový list s detailním popisem úpravných jednotek PUMA najdete zde.

               
    OLYMPIA - průmyslové úpravné jednotky a jejich kombinace  
    - vysoký průtok vzduchu při nízkém poklesu tlaku snižuje náklady na výrobu stlačeného vzduchu  
    - max. vstupní tlak 20 bar  
    - max. průtok 14 m3/ min  
    - teplota okolí -20 oC až +80 oC  
             
 

Katalogový list s detailním popisem úpravných jednotek OLYMPIA najdete zde.

 
               
HIROSS STARLETTE PLUS - kondenzační sušiče vzduchu s patentově chráněným teplosměnným systémem PlusPack
- dokonalý rosný bod za všech podmínek
- jednoduchá obsluha a údržba
- universální použití
- tlaková ztráta nižší než 0,1 bar
- max. vstupní tlak 16 bar
- max. teplota stl. vzduchu na vstupu +65 oC
- max. teplota okolí +50 oC

Katalogový list s detailním popisem úpravných jednotek HIROSS STARLETTE PLUS najdete zde.

               
   

BEKOMAT - automatický odvaděč kondenzátu z tlakového vzduchu v dochlazovačích, filtrech, sušičkách, tlakových nádobách a potrubních rozvodech

 
    - max. tlak 16 bar  
    - max. výkon kompresoru 4 000 l/min  
             
             
 

Katalogový list s detailním popisem automatických odvaděčů kondenzátu BEKOMAT najdete zde.

 
               

ÖWAMAT - separátor kondenzátu, který spolehlivě odstraní olej z kondenzátu a splní i náročné limity předpisů na ochranu vodních zdrojů platných v EU

- max. výkon kompresoru 7 300 l/min

Katalogový list s detailním popisem separátorů kondenzátu ÖWAMAT najdete zde.

zpět

  ORLÍK  

Filtry řady FH slouží k separaci mechanických nečistot oleje a vody ze stlačeného vzduchu na požadovanou úroveň. Pro požadovaný stupeň filtrace je nutno dosadit filtrační vložky pro požadovanou čistotu (např. model FH 1.10 s filtrační vložkou HFE 01 P).

Filtrační vložky

- typ P - předfiltr k odstranění nečistot do velikosti 3 µm
- typ M - mikrofiltr k odstranění nečistot do velikosti 0,1 µm, zbytkový olej do 0,5 mg/m3
- typ S - mikrofiltr k odstranění nečistot do velikosti 0,01 µm, zbytkový olej do 0,01 mg/m3
- typ A - mikrofiltr k odstranění nečistot menších než 0,001 µm, pro odstranění zápachu a odloučení olejových par do 0,005 mg/m3

Katalogový list s detailním popisem filtrů a filtračních vložek najdete zde.

               
   

DONALDSON - kondenzační sušiče vzduchu s bohatě dimenzované výměníky tepla vzduch/vzduch i chladící médium/vzduch, jsou vybaveny integrovanou separací kondenzátu, mají nízkou tlakovou ztrátu a antikorozní hliníkovou konstrukci. Vysoká kvalita těchto zařízení zaručuje spolehlivé sušení stlačeného vzduchu i při tepelném přetížení.

 
             
   

KSO Compact - standardní kondenzační sušičky vzduchu s možným průtokem 10 - 65 m3/h

 
             
   

KSO Classic - kondenzační sušičky vzduchu s možným průtokem 80 - 1650 m3/h vybavené procesorem řízenou kontrolní jednotkou. Provozní parametry, jako např. teplota chladícího média, tlak v chladícím okruhu a některé další hodnoty specifické pro kondenzační sušičky, jsou snímány senzory a zpracovávány řídící elektronikou. Výsledkem kalkulace je spínání či vypínání chladícího kompresoru. Pravidelné odečítání teplotních parametrů (několikrát během jedné vteřiny) v kombinaci se speciálním výměníkem tepla, který zastává funkci zásobníku tepelné energie, zajišťuje rychlou odezvu na aktuální zatížení kondenzační sušičky. Popsaný proces zajišťuje konstantní tlakový rosný bod bez ohledu na odběr stlačeného vzduchu. Proces rovněž monitoruje objem vzniklého kondenzátu a řídí ventil pro jeho odvod tak, aby nedocházelo ke ztrátám stlačeného vzduchu

 
               
  Katalogový list s detailním popisem kondenzačních sušiček KSO Compact a KSO Classic najdete zde.  
               

zpět