ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ  
         
   

TECNOTEST 488 Multigas Plus - analyzátor výfukových plynů pracující na principu absorbce infračervených paprsků při průchodu měřeným plynem. Přístroj umožňuje měření obsahu CO, CO2, HC, O2, měření teploty oleje, otáček, součinitele přebytku vzduchu lambda. Fyzicky je připraven k instalaci modulu pro měření NOx. Dále je tento přístroj vybaven dálkovým ovládáním všech funkcí a testerem funkce lambda sondy vozidla, s vyhodnocením jak tiskárnou, tak na LCD displeji. Spojení analyzátoru s testerem umožňuje rychlou diagnostiku správné funkce lambda sondy včetně ECU. Pro připojení na různé typy sond je v nabídce 13 typů adaptérů. Přístroj je vybaven systémem samokontroly hlavních funkcí. Nulování přístroje a jeho čištění od zbytků plynů je automatické. Přístrojem je možno provádět analýzu výfukových plynů jak motorů bez katalyzátoru, tak motorů s katalyzátorem neřízeným, včetně motorů s řízeným katalyzátorem. Naměřené hodnoty lze v kterémkoliv okamžiku vytisknout na tiskárně. Všechny měřené veličiny jsou přístupné pro zpracování nadřazeným softwarem pomocí standartu RS 232 (9 pin). Analyzátor TECNOTEST mod. 488 Multigas Plus splňuje požadavky pro tř. I podle OIML 99 a byl schválen ÚSMD Praha pro použití v síti emisních kontrol.

 
         
         
   

TECNOTEST 495/1 - FLEX 515  - multioperativní centrum využitelné k analýze výfukových plynů benzínových motorů a změření kouřivosti naftových motorů sestávající ze dvou částí měřící komory a vyhodnocovací jednotky. Přístroj byl schválen ÚSMD Praha pro použití v síti emisních kontrol.

 
       
   

495/01 - měřící komora s parciálním odběrem měřeného vzorku výfukových plynů. Kalibrace (nulování) se provádí automaticky před zahájením každého měření. Překročení přípustné meze znečištění vnitřních prostor komory je obsluze signalizováno na displeji vyhodnocovací jednotky. Pro snadnou manipulaci je komora vybavena kolečky a schránkou pro uložení právě nepoužívané sondy. Na přání lze dodat sondu pro horní odběr z výfuku traktoru.

 
       
   

FLEX 515 - vyhodnocovací jednotka skládající se z centrální jednotky, přenosného terminálu s klávesnicí a LCD displejem, pro možnost provádění činnosti v pozici řidiče testovaného vozidla. Řídící program pro terminál je uložen ve výměnné paměťové kartě pro možnost rychlé změny využití jednotky. Součástí zařízení je tiskárna pro výtisk protokolu. Napájení přístroje síťovým napětím 220 V/50 hz.

 
         
         
    TECNOTEST TT 2035 - univerzální adapter pro měření otáček benzínových a dieselových motorů  
         
         
    TECNOTEST 922 - stojan pro analyzátor T 488 + vyhodnocovací jednotku FLEX 515  
         
         
   

Sestava T 488 + T 495/1-515 +TT 2035 + vozík umožňující kompletní měření emisí benzínových i dieselových motorů

 

 
         
 

zpět